مقالات تعمیرات برد الکترونیکی

۱۱-خرداد-۱۳۹۸
بار الکتریکی

بار الکتریکی چیست؟

بار الکتریکی به عنوان خاصیتی در مواد مختلف شناخته می شود که وقتی این ماده در کنار یک ماده دیگر که باردار باشد قرار بگیرد به […]
۰۹-خرداد-۱۳۹۸
برد الکترونیکی

برد الکترونیکی چیست؟

برد الکترونیکی در واقع به عنوان یکی از قطعات سخت افزاری در دستگاه هایی که عنوان الکترونیکی دارند شناخته می شود. برد الکترونیکی به عنوان یک […]
۰۸-خرداد-۱۳۹۸
تاریخچه الکترونیک

تاریخچه الکترونیک

تاریخچه الکترونیک به مطالعه پیدایش این علم و پیشرفت آن در طی زمان برمی گردد و مباحث موجود در آن که به عنوان شاخه ای از […]