برنامه کلاسی

تقویم برگزاری آموزش برق ساختمان
 • روزساعتتاریخ
 • روز های زوج / درجه 215:30 الی 181403/05/06
 • روز های زوج / درجه 215:30 الی 181403/05/27
 • روز های زوج / درجه 215:30 الی 181403/06/24
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 29:30 الی 121403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 29:30 الی 121403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 29:30 الی 121403/06/17
تقویم برگزاری آموزش هوشمند سازی ساختمان
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/06/17
تقویم برگزاری آموزش نصب کولر گازی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه12 الی 141403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه16 الی 181403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه10 الی 121403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه18 الی 201403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه12 الی 141403/06/17
 • شنبه الی چهارشنبه16 الی 181403/06/17
تقویم برگزاری آموزش نصب پکیج دیواری
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه10 الی 121403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه18 الی 201403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه12 الی 141403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه16 الی 181403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه10 الی 121403/06/17
 • شنبه الی چهارشنبه18 الی 201403/06/17
تقویم برگزاری آموزش تعمیرات موبایل
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/06/17
تقویم برگزاری آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/06/17
تقویم برگزاری آموزش تعمیرات کولر گازی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه12 الی 141403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه16 الی 181403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه10 الی 121403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه18 الی 201403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه12 الی 141403/06/17
 • شنبه الی چهارشنبه16 الی 181403/06/17
تقویم برگزاری آموزش تعمیرات پکیج دیواری
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه10 الی 121403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه18 الی 201403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه12 الی 141403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه16 الی 181403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه10 الی 121403/06/17
 • شنبه الی چهارشنبه18 الی 201403/06/17
تقویم برگزاری آموزش تعمیرات یخچال
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:30 1403/05/20
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/06/17
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/06/24
تقویم برگزاری آموزش تعمیرات یخچال صنعتی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه13 الی 15:301403/04/16
تقویم برگزاری آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/20
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 12 1403/06/24
تقویم برگزاری آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/06/17
تقویم برگزاری آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه14 الی 161403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه10 الی 121403/06/10
تقویم برگزاری آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه10 الی 121403/05/06
تقویم برگزاری آموزش طراحی تابلو برق صنعتی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/20
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/06/17
تقویم برگزاری آموزش سیم پیچی موتور
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/06/05
تقویم برگزاری آموزش مکانیک خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 215:30 الی 181403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 218 الی 201403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 29:30 الی 121403/05/20
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 2/ فشرده13 الی 18 1403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 218 الی 201403/06/17
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 215:30 الی 181403/06/24
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 19:30 الی 121403/05/08
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 115:30 الی 18 1403/05/20
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 19:30 الی 121403/06/05
تقویم برگزاری آموزش گیربکس اتوماتیک
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 181403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/05/20
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/06/17
تقویم برگزاری آموزش گیربکس دستی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/06/17
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:30403/06/24
تقویم برگزاری آموزش جلوبندی سازی خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه تا چهارشنبه13:30 الی 151403/05/20
 • شنبه تا چهارشنبه 13:30 الی 151403/06/17
تقویم برگزاری آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه18 الی 201403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/06/17
تقویم برگزاری آموزش برق خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 213 الی 15:301403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 218 الی 201403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 29:30 الی 121403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 2/فشرده15:30 الی 201403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 29:30 الی 121403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 213 الی 181403/06/17
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 1 13 الی 15:301403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه / درجه 118 الی 201403/05/20
تقویم برگزاری آموزش انژکتور و دیاگ خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه18 الی 201403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/05/20
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/05/27
تقویم برگزاری آموزش مالتی پلکس خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه18 الی 201403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه 15:30 الی 181403/05/27
تقویم برگزاری آموزش تعمیرات ecu خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/05/06
تقویم برگزاری آموزش تنظیم موتور خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/04/23
تقویم برگزاری آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای خارجی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه15:30 الی 181403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/20
تقویم برگزاری آموزش ریمپ ایسیو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/05/13
تقویم برگزاری آموزش سوپاپ تراشی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/04/23
تقویم برگزاری آموزش جوشکاری برق
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه17 الی 191403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/05/20
 • شنبه الی چهارشنبه15 الی 171403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/06/24
 • شنبه الی چهارشنبه17 الی 191403/06/24
تقویم برگزاری آموزش جوشکاری آرگون (TIG)
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه15 الی 171403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه17 الی 191403/05/20
 • شنبه الی چهارشنبه9:30 الی 121403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه15 الی 171403/06/24
تقویم برگزاری آموزش جوشکاری CO2
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 151403/05/06
 • شنبه الی چهارشنبه15 الی 171403/05/20
 • شنبه الی چهارشنبه17 الی 191403/06/05
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 151403/06/24
تقویم برگزاری آموزش طلا فروشی فنی حرفه ای
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه10:30 الی 121403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه10:30 الی 121403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه10:30 الی 121403/06/17
 • پنج شنبه10:30 الی 131403/05/25
 • جمعه10:30 الی 131403/05/26
 • پنج شنبه10:30 الی 131403/06/29
 • جمعه10:30 الی 131403/06/30
تقویم برگزاری آموزش گوهر تراشی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/05/13
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/05/27
 • شنبه الی چهارشنبه13 الی 15:301403/06/17