دسته بندی دوره: دوره های برق صنعتی

آموزش PLC
آموزش PLC

هزینه دوره : 8,400,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,900,000تومان

آموزش طراحی تابلو برق صنعتی
آموزش طراحی تابلو برق صنعتی

هزینه دوره : 7,000,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 4,900,000تومان

آموزش سیم پیچی موتور
آموزش سیم پیچی موتور

هزینه دوره : 7,100,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,000,000تومان