دسته بندی دوره: دوره های تعمیرات

آموزش ساخت تابلو روان
آموزش ساخت تابلو روان

هزینه دوره : 1,700,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,200,000تومان

آموزش تعمیرات موبایل
آموزش تعمیرات موبایل

هزینه دوره : 5,600,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 3,900,000تومان

آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل
آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل

هزینه دوره : 1,900,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,300,000تومان

آموزش تعمیرات لپ تاپ
آموزش تعمیرات لپ تاپ

هزینه دوره : 8,400,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,900,000تومان

آموزش تعمیرات تبلت
آموزش تعمیرات تبلت

هزینه دوره : 6,600,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 4,600,000تومان

آموزش تعمیرات کولر گازی
آموزش تعمیرات کولر گازی

هزینه دوره : 3,600,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 2,500,000تومان

آموزش تعمیرات پکیج دیواری
آموزش تعمیرات پکیج دیواری

هزینه دوره : 3,700,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 2,600,000تومان

آموزش تعمیرات لوازم خانگی
آموزش تعمیرات لوازم خانگی

هزینه دوره : 7,200,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,000,000تومان

آموزش تعمیرات یخچال صنعتی
آموزش تعمیرات یخچال

هزینه دوره : 5,300,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 3,700,000تومان