دسته بندی دوره: دوره های درب های اتوماتیک

آموزش نصب درب اتوماتیک
آموزش نصب درب اتوماتیک

هزینه دوره : 1,700,000تومان

مدت زمان دوره 8 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,200,000تومان

آموزش نصب کرکره برقی
آموزش نصب کرکره برقی

هزینه دوره : 1,700,000تومان

مدت زمان دوره 8 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,200,000تومان

آموزش نصب اپراتور شیشه ای
آموزش نصب اپراتور شیشه ای

هزینه دوره : 1,700,000تومان

مدت زمان دوره 8 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,200,000تومان