لیست دوره های تعمیرات آموزشگاه فنون برق

آموزش تعمیرات یخچال

آموزش تعمیرات یخچال

هزینه دوره:۱۸۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:دو هفته
آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی

آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی

هزینه دوره:۱۳۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک هفته
آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی

آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی

هزینه دوره:۱۳۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک هفته
آموزش تعمیرات تلویزیون ۳D , LED

آموزش تعمیرات تلویزیون ۳D , LED

هزینه دوره:۳۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:سه هفته
آموزش تعمیرات موبایل

آموزش تعمیرات موبایل

هزینه دوره:۲۳۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:سه هفته
آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل

آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل

هزینه دوره:۱۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:دو هفته
آموزش تعمیرات لپ تاپ

آموزش تعمیرات لپ تاپ

هزینه دوره:۲۷۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک ماه
آموزش پروگرام هارد موبایل

آموزش پروگرام هارد موبایل

هزینه دوره:۴۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک ماه
آموزش تعمیرات تبلت

آموزش تعمیرات تبلت

هزینه دوره:۲۳۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک ماه
آموزش پاور و UPS

آموزش پاور و UPS

هزینه دوره:۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته
آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی

آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی

هزینه دوره:۳۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک ماه
آموزش تعمیرات دوربین مداربسته و DVR

آموزش تعمیرات دوربین مداربسته و DVR

هزینه دوره:۳۸۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:دو هفته
آموزش تعمیرات برد لوازم خانگی

آموزش تعمیرات برد لوازم خانگی

هزینه دوره:۲۴۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک ماه
آموزش تعمیرات لوازم خانگی

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

هزینه دوره:۳۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک ماه
آموزش PLC

آموزش PLC

هزینه دوره:۲۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک ماه
آموزش plc درجه 2

آموزش plc درجه ۲

هزینه دوره:۱۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک ماه
آموزش طراحی تابلو برق

آموزش طراحی تابلو برق

هزینه دوره:۲۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک ماه
آموزش سیم پیچی موتور

آموزش سیم پیچی موتور

هزینه دوره:۲۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:دو هفته

آموزش تعمیرات آسانسور

هزینه دوره:۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته