لیست دوره های تعمیرات آموزشگاه فنون برق

تعمیرات موبایل

آموزش تعمیرات موبایل

هزینه دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: سه هفته
تعمیرات نرم افزار موبایل

آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل

هزینه دوره: ۶۰۰.۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته
آموزش تعمیرات لپ تاپ

آموزش تعمیرات لپ تاپ

هزینه دوره: ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
تعمیر بردهای الکترونیکی

آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی

هزینه دوره: ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
آموزش تعمیرات لوازم خانگی

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

هزینه دوره: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
آموزش تعمیرات برد لوازم خانگی

آموزش تعمیرات برد لوازم خانگی

هزینه دوره: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
تعمیرات یخچال

آموزش تعمیرات یخچال

هزینه دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته
تعمیرات ماشین لباسشویی

آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی

هزینه دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
تعمیرات ماشین ظرفشویی

آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی

هزینه دوره: ۷۰۰.۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته
تعمیرات پکیج دیواری

آموزش تعمیرات پکیج دیواری

هزینه دوره: ۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
تعمیر کولر گازی

آموزش تعمیرات کولر گازی

هزینه دوره: ۶۰۰.۰۰۰ تومان
مدت دوره: سه هفته
آموزش تعمیرات ایسیو خودرو

آموزش تعمیرات ایسیو خودرو

هزینه دوره: ۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
آموزش برق خودرو

آموزش برق خودرو

هزینه دوره: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
آموزش پروگرام هارد موبایل

آموزش پروگرام هارد موبایل

هزینه دوره: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
آموزش تعمیرات دوربین مداربسته و DVR

آموزش تعمیرات دوربین مداربسته و DVR

هزینه دوره: ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته
دوره تعمیرات تبلت

آموزش تعمیرات تبلت

هزینه دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
آموزش تعمیرات پاور

آموزش تعمیرات پاور ups

هزینه دوره: ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته
آموزش تعمیرات تلویزیون ۳D , LED

آموزش تعمیرات تلویزیون ۳D , LED

هزینه دوره: ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: سه هفته
آموزش تعمیرات آسانسور

آموزش تعمیرات آسانسور

هزینه دوره: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته