دپارتمان مورد نظر خود را انتخاب کنید :

دپارتمان نصب

آموزش برق ساختمان
آموزش برق ساختمان

هزینه دوره : 9,100,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 6,400,000تومان

آموزش هوشمند سازی ساختمان
آموزش هوشمند سازی ساختمان

هزینه دوره : 5,600,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 3,900,000تومان

آموزش نصب کولر گازی
آموزش نصب کولر گازی

هزینه دوره : 2,300,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,600,000تومان

آموزش تعمیرات پکیج دیواری
آموزش نصب پکیج دیواری

هزینه دوره : 2,300,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,600,000تومان

مشاهده همه دوره ها

دپارتمان تعمیرات

آموزش ساخت تابلو روان
آموزش ساخت تابلو روان

هزینه دوره : 1,700,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,200,000تومان

آموزش تعمیرات موبایل
آموزش تعمیرات موبایل

هزینه دوره : 5,600,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 3,900,000تومان

آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل
آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل

هزینه دوره : 1,900,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,300,000تومان

آموزش تعمیرات لپ تاپ
آموزش تعمیرات لپ تاپ

هزینه دوره : 8,400,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,900,000تومان

مشاهده همه دوره ها

دپارتمان برق صنعتی

آموزش PLC
آموزش PLC

هزینه دوره : 8,400,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,900,000تومان

آموزش طراحی تابلو برق صنعتی
آموزش طراحی تابلو برق صنعتی

هزینه دوره : 7,000,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 4,900,000تومان

آموزش سیم پیچی موتور
آموزش سیم پیچی موتور

هزینه دوره : 7,100,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,000,000تومان

مشاهده همه دوره ها

دپارتمان مکانیک

آموزش مکانیک خودرو
آموزش مکانیک خودرو

هزینه دوره : 13,000,000تومان

مدت زمان دوره 40 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,100,000تومان

آموزش گیربکس اتوماتیک
آموزش گیربکس اتوماتیک

هزینه دوره : 13,000,000تومان

مدت زمان دوره 25 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,100,000تومان

آموزش گیربکس اتوماتیک بنز و بی ام و
آموزش گیربکس اتوماتیک بنز و بی ام و

هزینه دوره : 11,100,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,800,000تومان

آموزش گیربکس CVT
آموزش گیربکس CVT

هزینه دوره : 6,600,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 4,600,000تومان

مشاهده همه دوره ها

دپارتمان جوشکاری

آموزش جوشکاری CO2
آموزش جوشکاری

هزینه دوره : 20,000,000تومان

مدت زمان دوره 50 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 17,000,000تومان

آموزش جوشکاری برق
آموزش جوشکاری برق

هزینه دوره : 10,300,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,200,000تومان

آموزش جوشکاری آرگون (TIG)
آموزش جوشکاری آرگون (TIG)

هزینه دوره : 12,099,998تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 8,500,000تومان

آموزش جوشکاری CO2
آموزش جوشکاری CO2

هزینه دوره : 11,100,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,800,000تومان

مشاهده همه دوره ها

دپارتمان طلاسازی

آموزش طلا فروشی فنی حرفه ای
آموزش طلا فروشی فنی حرفه ای

هزینه دوره : 8,900,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 6,200,000تومان

آموزش ریخته گری طلا
آموزش ریخته گری طلا

هزینه دوره : 13,000,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,100,000تومان

آموزش قلم زنی طلا
آموزش قلم زنی طلا

هزینه دوره : 9,300,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 6,500,000تومان

آموزش تعمیرات طلا و جواهر
آموزش تعمیرات طلا و جواهر

هزینه دوره : 9,300,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 6,500,000تومان

مشاهده همه دوره ها