دسته بندی دوره: دوره های ساخت و طراحی الکترونیک

آموزش طراحی بردهای الکترونیکی
آموزش طراحی بردهای الکترونیکی

هزینه دوره : 10,300,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,200,000تومان