دسته بندی دوره: دوره های کامپیوتر و موبایل

آموزش تعمیرات موبایل
آموزش تعمیرات موبایل

هزینه دوره : 5,600,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 3,900,000تومان

آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل
آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل

هزینه دوره : 1,900,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,300,000تومان

آموزش تعمیرات لپ تاپ
آموزش تعمیرات لپ تاپ

هزینه دوره : 8,400,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,900,000تومان

آموزش تعمیرات تبلت
آموزش تعمیرات تبلت

هزینه دوره : 6,600,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 4,600,000تومان