دسته بندی دوره: دوره های برق خودرو

آموزش مالتی پلکس خودرو
آموزش برق خودرو

هزینه دوره : 12,100,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 8,500,000تومان

آموزش مالتی پلکس خودرو
آموزش انژکتور و دیاگ خودرو

هزینه دوره : 5,600,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 3,700,000تومان

آموزش مالتی پلکس خودرو
آموزش کولر و تهویه مطبوع خودرو

هزینه دوره : 3,700,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 2,600,000تومان

آموزش مالتی پلکس خودرو
آموزش نصب ضبط و باند خودرو

هزینه دوره : 3,700,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 2,600,000تومان

آموزش مالتی پلکس خودرو
آموزش نصب دزدگیر خودرو

هزینه دوره : 3,700,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 2,600,000تومان

آموزش مالتی پلکس خودرو
آموزش مالتی پلکس خودرو

هزینه دوره : 5,600,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 3,900,000تومان