دسته بندی دوره: دوره های موتور خودرو

آموزش تعمیر موتور تویوتا و مزدا
آموزش تعمیر موتور بنز و بی ام و

هزینه دوره : 14,900,000تومان

مدت زمان دوره 12 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 10,400,000تومان

آموزش تعمیر موتور تویوتا و مزدا
آموزش تعمیر موتور هیوندا و کیا

هزینه دوره : 8,400,000تومان

مدت زمان دوره 12 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,900,000تومان

آموزش تعمیر موتور تویوتا و مزدا
آموزش تعمیر موتور تویوتا و مزدا

هزینه دوره : 8,400,000تومان

مدت زمان دوره 25 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,900,000تومان

آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی
آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی

هزینه دوره : 9,100,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 6,400,000تومان

آموزش تنظیم موتور خودرو
آموزش تنظیم موتور خودرو

هزینه دوره : 7,300,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,100,000تومان