دسته بندی دوره: دوره های مکانیک خودرو

آموزش مکانیک خودرو
آموزش مکانیک خودرو

هزینه دوره : 13,000,000تومان

مدت زمان دوره 40 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,100,000تومان

آموزش گیربکس اتوماتیک
آموزش گیربکس اتوماتیک

هزینه دوره : 13,000,000تومان

مدت زمان دوره 25 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,100,000تومان

آموزش گیربکس اتوماتیک بنز و بی ام و
آموزش گیربکس اتوماتیک بنز و بی ام و

هزینه دوره : 11,100,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,800,000تومان

آموزش گیربکس CVT
آموزش گیربکس CVT

هزینه دوره : 6,600,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 4,600,000تومان

آموزش گیربکس دستی
آموزش گیربکس دستی

هزینه دوره : 5,300,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 3,700,000تومان

آموزش جلوبندی سازی خودرو
آموزش جلوبندی سازی خودرو

هزینه دوره : 7,100,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,000,000تومان