لیست دوره های برق صنعتی

آموزش طراحی تابلو برق

آموزش طراحی تابلو برق

آشنایی با تجهیزات اندازه گیری،بررسی انواه تابلوهای برق صنعتی، آشنایی با نقشه خوانی و اصول طراحی نقشه های صنعتی، آشنایی با حفاظت کننده ها و انواع موتوره های سه فاز و تک فاز،پیاده سازی انواع مدارات صنعتی پایه

ثبت نام
آموزش PLC درجه 2

آموزش PLC درجه ۲

آشنایی کلی با مدارات برق صنعتی، مفاهیم نیوماتیک وپنوماتیک،بررسی مفاهیم دیجیتال، آشنایی با انواع سخت افزار کنترل کننده ها، آشنایی با محیط برنامه نویسی در محیط simatic manager، آشنایی با انواع سیگنال

ثبت نام
آموزش نصب اعلام حریق

آموزش PLC درجه ۱

آشنایی با زبان های پیشرفته plc ،بررسی انواع بلوک های سازماندهی و انواع وقفه های سخت افزاری و نرم افزاری، بررسی انواع سیگنال های ابزار دقیق وبررسی سیستم آنالوگ، برنامه نویسی بلوک های آنالوگ

ثبت نام