لیست دوره های مکانیک خودرو

آموزش برق خودرو درجه ۱

هزینه دوره:۴۷۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش برق خودرو

هزینه دوره:۳۲۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش برق خودرو BMW

هزینه دوره:۴۷۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ ماه

آموزش کولر و تهویه مطبوع خودرو

هزینه دوره:۱۸۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش نصب ضبط و باند خودرو

هزینه دوره:۱۱۵۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش نصب دزدگیر خودرو

هزینه دوره:۱۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش تعمیرات ایسیو خودرو

هزینه دوره:۲۷۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های سنگین

هزینه دوره:۶۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ ماه

آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای خارجی

هزینه دوره:۴۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۳ هفته

آموزش مکانیک خودرو درجه ۱

هزینه دوره:۵۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش مکانیک خودرو درجه ۲

هزینه دوره:۳۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش گیربکس اتوماتیک

هزینه دوره:۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۳ هفته

آموزش انژکتور و دیاگ خودرو

هزینه دوره:۲۱۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش گیربکس های دستی

هزینه دوره:۱۶۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش مالتی پلکس خودرو

هزینه دوره:۲۱۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ ماه

آموزش تعمیر موتور EF7 و L90

هزینه دوره:۱۶۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش تنظیم موتور خودرو

هزینه دوره:۲۱۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ ماه

آموزش ریمپ ایسیو

هزینه دوره:۲۱۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش تعمیر موتور بنز و بی ام و

هزینه دوره:۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک ماه

آموزش تعمیر موتور تویوتا و مزدا

هزینه دوره:۳۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش تعمیر موتور پراید و پیکان

هزینه دوره:۱۴۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش تعمیر موتور ۴۰۵ و ۲۰۶ تیپ ۲

هزینه دوره:۱۴۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش تعمیر موتور زانتیا و ۲۰۶ تیپ ۵

هزینه دوره:۱۴۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش تعمیر موتور هیوندا و کیا ۴ و ۶ سیلندر

هزینه دوره:۳۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی

هزینه دوره:۴۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش گیربکس اتوماتیک بنز و بی ام و

هزینه دوره:۴۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش تعمیر گیربکس CVT

هزینه دوره:۲۱۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش نقاشی خودرو

هزینه دوره:۵۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲هفته

آموزش لیسه گیری و ایر براش خودرو

هزینه دوره:۵۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش سرامیک و ریکاوری رنگ خودرو

هزینه دوره:۵۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش سوپاپ تراشی

هزینه دوره:۵۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره: