دوره های مکانیک

آموزشگاه فنون برق

مطابق استاندارد های فنی و حرفه ای

کاملا عملی در کارگاه مجهز

دوره های مکانیک

ویژگی دوره های مکانیک

پشتیبانی نامحدود

مدرک معتبر

بازگشت وجه

نماد اعتماد

مجوز رسمی

خوابگاه هنرجویان

بازآموزی رایگان

کاملا عملی

برنامه منعطف

دوره نامحدود

لیست دوره های مکانیک خودرو

آموزش برق خودرو درجه ۱

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش برق خودرو

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۴.۶۵۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش برق خودرو BMW

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش کولر و تهویه مطبوع خودرو

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش نصب ضبط و باند خودرو

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
آموزش نصب دزدگیر خودرو

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیرات ایسیو خودرو

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۳.۸۵۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های سنگین

تاریخ شروع: ۱,۱۰,۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۹.۲۵۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای خارجی

تاریخ شروع: ۱,۱۰,۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۵.۷۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش مکانیک خودرو درجه ۱

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش مکانیک خودرو درجه ۲

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش گیربکس اتوماتیک

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش انژکتور و دیاگ خودرو

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش گیربکس های دستی

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش مالتی پلکس خودرو

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیر موتور EF7 و L90

تاریخ شروع: ۱و۱۰و۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تنظیم موتور خودرو

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش ریمپ ایسیو

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیر موتور بنز و بی ام و

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیر موتور تویوتا و مزدا

تاریخ شروع: ۱و۱۰و۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیر موتور پراید و پیکان

تاریخ شروع: ۱و۱۰و۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیر موتور ۴۰۵ و ۲۰۶ تیپ ۲

تاریخ شروع: ۱و۱۰و۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیر موتور زانتیا و ۲۰۶ تیپ ۵

تاریخ شروع: ۱،۱۰،۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیر موتور هیوندا و کیا ۴ و ۶ سیلندر

تاریخ شروع: ۱و۱۰و۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی

تاریخ شروع: ۱۲ هر ماه

قیمت دوره:۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش گیربکس اتوماتیک بنز و بی ام و

تاریخ شروع: ۱و۱۵ هر ماه

قیمت دوره:۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش تعمیر گیربکس CVT

تاریخ شروع: ۱و۱۵ هر ماه

قیمت دوره:۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش نقاشی خودرو

تاریخ شروع: ۱,۱۰,۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش لیسه گیری و ایر براش خودرو

تاریخ شروع: ۱,۱۰,۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش سرامیک و ریکاوری رنگ خودرو

تاریخ شروع: ۱,۱۰,۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش سوپاپ تراشی

تاریخ شروع: ۱,۱۰,۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش صافکاری خودرو

تاریخ شروع: ۱,۱۰,۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آموزش جلوبندی سازی خودرو

تاریخ شروع: ۵,۱۰,۲۰ هر ماه

قیمت دوره:۴.۵۵۰.۰۰۰ تومان

قیمت دوره با تخفیف: ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همین حالا با ما تماس بگیرید

شماره تماس:
02166756476

شماره همراه:
09027051825

ساعت کاری:
9 صبح الی 18 بعدظهر

مشاوره تلفنی رایگان
همین الان، اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.

    شماره موبایل

    توضیحات