لیست دوره های تاسیسات

آموزش تعمیرات کولر گازی

هزینه دوره:۱۱۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۳ هفته

آموزش تعمیرات پکیج دیواری

هزینه دوره:۱۳۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک هفته

آموزش نصب پکیج دیواری

هزینه دوره:۸۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک هفته

آموزش نصب کولر گازی

هزینه دوره:۸۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:یک هفته

آموزش تعمیر لوازم گازسوز

هزینه دوره:۲۸۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش لوله کشی ساختمان درجه ۱ و ۲

هزینه دوره:۲۸۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش لوله کشی گاز خانگی و تجاری

هزینه دوره:۴۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش داکت اسپلیت

هزینه دوره:۲۶۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ هفته

آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری

هزینه دوره:۱۳۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته