۱۲-خرداد-۱۳۹۸
FIND MY IPHONE

کار با ITUNES و FIND MY IPHONE و ICLOUD

با توجه به نوع گوشی که از این سرویس استفاده می کند ممکن است با دو شکل  FIND MY IPAD و FIND MY MAC شناخته شود، […]
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۸
ساخت APPLE ID

آموزش ساخت APPLE ID و ست کردن آن بر روی گوشی

ساخت APPLE ID نیاز به آموزش و تخصص دارد که در دوره آموزش تعمیرات موبایل آشنایی با این قسمت به شکلی مطلوب امکان پذیر می باشد. […]