لسیت دوره های نصب آموزشگاه فنون برق

آموزش برق ساختمان درجه ۱

آموزش برق ساختمان درجه ۱

هزینه دوره: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
آموزش برق ساختمان درجه ۲

آموزش برق ساختمان درجه ۲

هزینه دوره: ۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته
آموزش هوشمندسازی ساختمان

آموزش هوشمندسازی ساختمان

هزینه دوره: ۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته
آموزش نصب اعلام حریق

آموزش نصب اعلام حریق

هزینه دوره: ۳۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب اعلام حریق آدرس پذیر

آموزش نصب اعلام حریق آدرس پذیر

هزینه دوره: ۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب کولر گازی

آموزش نصب کولر گازی

هزینه دوره: ۳۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب پکیج دیواری

آموزش نصب پکیج دیواری

هزینه دوره: ۴۰۰.۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب دوربین مدار بسته

آموزش نصب دوربین مدار بسته

هزینه دوره: ۳۰۰،۰۰۰تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب دزدگیر اماکن

آموزش نصب دزدگیر اماکن

هزینه دوره: ۳۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب دزدگیر خودرو

آموزش نصب دزدگیر خودرو

هزینه دوره: ۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب ضبط و باند خودرو

آموزش نصب ضبط و باند خودرو

هزینه دوره: ۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب آسانسور

آموزش نصب آسانسور

هزینه دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته
آموزش نصب کرکره برقی

آموزش نصب کرکره برقی

هزینه دوره: ۲۵۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب درب اتوماتیک

آموزش نصب درب اتوماتیک

هزینه دوره: ۲۵۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب سانترال پر ظرفیت

آموزش نصب سانترال پر ظرفیت

هزینه دوره: ۱،۳۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته
آموزش نصب سانترال کم ظرفیت

آموزش نصب سانترال کم ظرفیت

هزینه دوره: ۳۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش نصب سانترال NS

آموزش نصب سانترال NS

هزینه دوره: ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: دو هفته
آموزش ساخت تابلو LED

آموزش ساخت تابلو LED

هزینه دوره: ۳۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش ساخت تابلو روان

آموزش ساخت تابلو روان

هزینه دوره: ۳۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک هفته
آموزش طراحی میکروکنترلرهای ARM

آموزش طراحی میکروکنترلرهای ARM

هزینه دوره: ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
آموزش طراحی میکروکنترلرهای AVR

آموزش طراحی میکروکنترلرهای AVR

هزینه دوره: ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه
آموزش طراحی بردهای الکترونیکی

آموزش طراحی بردهای الکترونیکی

هزینه دوره: ۲.۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه