ارائه مدرک معتبر

ارائه مدرک نتایج دوره تحت استاندارد های فنی و حرفه ای و ارائه گواهی نامه پایان دوره تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

ارائه مدرک معتبر

ارائه مدرک نتایج دوره تحت استاندارد های فنی و حرفه ای و ارائه گواهی نامه پایان دوره تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

باز آموزی رایگان

مدیریت آموزشگاه متعهد می شود در صورت عدم یادگیری شما از هر دوره به صورت رایگان مجددا برگزار می شود

باز آموزی رایگان

مدیریت آموزشگاه متعهد می شود در صورت عدم یادگیری شما از هر دوره به صورت رایگان مجددا برگزار می شود

ارائه کارت پشتیبانی

اهدای کارت عضویت در انجمن پشتیبان فنی برای کار آموزان آموزشگاه و پشتیبانی نا محدود کار آموزان پس از اتمام دوره.

ارائه کارت پشتیبانی

اهدای کارت عضویت در انجمن پشتیبان فنی برای کار آموزان آموزشگاه و پشتیبانی نا محدود کار آموزان پس از اتمام دوره.

دوره نامحدود

تمامی دوره ها تا زمان یادگیری کامل کارآموزان برقرار است معیار رضایت مندی از دوره، فقط شخص شرکت کننده می باشد

دوره نامحدود

تمامی دوره ها تا زمان یادگیری کامل کارآموزان برقرار است معیار رضایت مندی از دوره، فقط شخص شرکت کننده می باشد.

تاریخچه الکترونیک به مطالعه پیدایش این علم و پیشرفت آن در طی زمان برمی گردد و مباحث موجود در آن که به عنوان شاخه ای از علم فیزیک در نظر رفته می شوند برای حل مشکلات علمی در زمینه های مختلف پدید آمده اند تا مباحث مربوط به مهندسی الکترونیک را به صورت حرفه ای و تخصصی مورد بررسی قرار بدهند.

الکترونیک در واقع علم مطالعه مربوط به بررسی عبور جریان الکتریکی است که در مواد مختلف بررسی می شود. این مواد می توانند شامل مواردی مانند خازن و مقاومت ها و یا القاگرها نیز باشند. در واقع در مورد تاریخچه الکترونیک می توان گفت که طراحی های تخصصی و ساخت مدارهای الکترونیکی به این منظور پدید آمدند تا بتوانند قسمتی از مشکلات علمی را که در مباحث مهندسی الکترونیک مطرح می شوند حل کنند.

در مورد تاریخچه الکترونیک می توان گفت که سال هاست که به طور مشخص واژه الکترونیک در میان مردم اعم از متخصص و غیر متخصص شنیده می شود و به طور کلی ممکن است برداشت های فردی در این زمینه دارای تفاوت هایی با یکدیگر باشند. اما از آنجایی که علم الکترونیک روز به روز در حال پیشرفت می باشد و نفوذ بالایی در صنایع مختلف پیدا کرده است لازم است که با این علم به صورت تخصصی آشنایی پیدا کرد.

تاریخچه الکترونیک

بررسی علم الکترونیک درتاریخچه الکترونیک

الکترونیک عبارت است از طیف وسیعی از جریان الکتریسیته که می تواند به طور کلی مدارها را توسط حرکت الکترون ها در آنها بررسی می کند و این مدارها می توانند از نوع مدارهای نیمه هادی باشند. درهنگام بررسی تاریخچه الکترونیک متوجه خواهیم شد زمانی که آی سی ها اختراع شدند دگرگونی های عظیمی در این علم و عناصر وابسته به آن پدید آمد و سیستم های الکترونیکی به صورت مدرن در انواع زمینه های علمی گسترش پیدا کردند که از جمله آنها مدارهای مختلفی که با کنترل از راه دور هدایت می شوند و ماهواره های فضایی و یا انواع ربات ها قابل ذکر هستند.

به عنوان یکی از علوم شگفت انگیز که تاثیری فوق العاده و بی نظیر بر تاریخ جهان دارد می توان به پیدایش علم الکترونیک اشاره کرد. این علم به طور شگفت انگیزی می تواند با سایر علوم ارتباط برقرار کرده و سبب پیشرفت در این علوم نیز شود. در همه وسایل ساده تا وسایلی که از تکنولوژی پیشرفته برای طراحی آنها استفاده شده است می توان به نحوی دخالت علم الکترونیک را مشاهده نمود.

پیشرفت صنایع با الکترونیک

صنعت مدرنی که امروزه با تکنولوژی های متعددی سرو کار دارد به نحوی با علم الکترونیک درگیر می باشد. در واقع وسعتی را که حوزه علم الکترونیک در آن سبب پیشرفت شده است را نمی توان به دور از نظر داشت. در واقع علم الکترونیک در زمانی که تاریخچه الکترونیک بررسی می شود نشان می دهد که تاثیر مهمی بر سایر علوم دارد که از جمله آنها می توان به دستگاه های مخابراتی مختلف اشاره کرد. در دستگاه های غیر الکترونیکی به طور کلی سخت است که بتوان وسیله ای را پیدا کرد که به نوعی با علم الکترونیک ارتباط نداشته باشد. تقریبا می توان گفت در همه صنایعی که به نوعی با زندگی بشر در ارتباط هستند وجود این علم مشخص و دخیل می باشد.

این علم برای این که جهت برطرف کردن نیازهای افراد در جامعه به شکل های مختلفی به کار رود و تاثیرگذار باشد درسیستم های متنوعی طراحی و عرضه می گردد. در نتیجه با پیشرفت در تاریخچه الکترونیک و ایجاد تجهیزات مطلوب در این علم توان بشر در زمینه های مختلف جسمی و محاسباتی افزایش یافته است.

مباحث مختلفی در الکترونیک مورد بحث قرار می گیرند که از جمله آنها می توان به مدارهای الکتریکی اشاره کرد. یکی از مباحث مهم دیگر در الکترونیک برد الکترونیک می باشد که نحوه کار با این بردها و همین طور آموزش تعمیرات برد الکترونیکی در دوره هایی که به این منظور برگزار می شوند قابل دسترسی هستند.

در بررسی تاریخچه الکترونیک متوجه می شویم که پیشرفت این علم بسیار زیاد و به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت می توان ساخت وسایل و تجهیزات الکترونیکی را مشاهد ه کرد که سبب می شوند زندگی بشر راحت تر شود و توانایی های آنها به شکل وسیعی گسترش پیدا کند.

2019-05-25T17:53:40+04:30