ارائه مدرک معتبر

ارائه مدرک نتایج دوره تحت استاندارد های فنی و حرفه ای و ارائه گواهی نامه پایان دوره تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

ارائه مدرک معتبر

ارائه مدرک نتایج دوره تحت استاندارد های فنی و حرفه ای و ارائه گواهی نامه پایان دوره تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

باز آموزی رایگان

مدیریت آموزشگاه متعهد می شود در صورت عدم یادگیری شما از هر دوره به صورت رایگان مجددا برگزار می شود

باز آموزی رایگان

مدیریت آموزشگاه متعهد می شود در صورت عدم یادگیری شما از هر دوره به صورت رایگان مجددا برگزار می شود

ارائه کارت پشتیبانی

اهدای کارت عضویت در انجمن پشتیبان فنی برای کار آموزان آموزشگاه و پشتیبانی نا محدود کار آموزان پس از اتمام دوره.

ارائه کارت پشتیبانی

اهدای کارت عضویت در انجمن پشتیبان فنی برای کار آموزان آموزشگاه و پشتیبانی نا محدود کار آموزان پس از اتمام دوره.

دوره نامحدود

تمامی دوره ها تا زمان یادگیری کامل کارآموزان برقرار است معیار رضایت مندی از دوره، فقط شخص شرکت کننده می باشد

دوره نامحدود

تمامی دوره ها تا زمان یادگیری کامل کارآموزان برقرار است معیار رضایت مندی از دوره، فقط شخص شرکت کننده می باشد.

بار الکتریکی به عنوان خاصیتی در مواد مختلف شناخته می شود که وقتی این ماده در کنار یک ماده دیگر که باردار باشد قرار بگیرد به آن نیرو وارد می کند. به طور کلی می توان انواع بار الکتریکی را به صورت مثبت و منفی معرفی کرد. اگر بارهای دو ماده هم نام یا غیر هم نام باشند واکنش های مختلفی در ماده ایجاد می شود به این ترتیب که بار هم نام نیروی رانش و بار ناهم نام نیروی ربایش ایجاد می کند.

بار الکتریکی در مواد مختلف به صورت پایسته است و این خاصیت بدین معناست که بار الکتریکی از بین رفتنی نیست و تولید هم نمی شود. ذرات ریز اتمی که بار الکتریکی را تشکیل می دهند می توانند با عث ایجاد خاصیت مغناطیسی در آن ماده شوند.

ساختار اتم هاتشکیل شده از ذرات کوچکتری می باشد در حقیقت اتم دارای ذرات مختلفی است که در مرکز هسته آن ذرات مثبت با عناوین پروتون و نوترون وجود دارند. بقیه قسمت های موجود در اتم را پوسته های الکترون که دارای بار منفی می باشند و به دور هسته می چرخند تشکیل داده است. از این رو اتم در مجموع با استفاده از تعداد مساوی در بارهای مثبت و منفی پروتون و الکترون دارای بار خنثی می باشد. پروتون در واقع می تواند نوع اتم را تعیین کند.

بار الکتریکی

واحدهای کولن و آمپر و بارالکتریکی آنها

کولن در واقع یک نوع یکای  بار الکتریکی می باشد و هر کولن به عنوان یک مقدار بار الکتریکی شناخته می شود که که در یک ثانیه به صورت گذرنده و در مقدار جریان ثابت مقداری برابر با یک آمپر را دارا می باشد. هر کولن می تواند با بار 1018*-6.24151  الکترون برابری کند. یک کولن در کل می تواند مقدار بار ذخیره شده در قسمت مثبت یک خازن نیز باشد اگر اختلاف پتانسیل موجود در آن یک ولت و همین طور گنجایش موجود در آن برابر با یک فاراد باشد.

آمپر عبارت است از نیرویی برابر با 107*2 نیوتن که به عنوان جریان عبوری از سیم شناخته می شود به این ترتیب که اگر از دو سیم نازک و درازی که به اندازه یک متر از یکدیگر در خلا فاصله دارند و دارای جریان عبوری مساوی هستند بر یک متر از آنها این نیرو وارد شود در نهایت این جریان عبوری از هر کدام از سیم ها برابر با یک آمپر می باشد.  در نتیجه یک آمپر برابر است با یک کولن بار که در مدت زمانی معادل یک ثانیه می تواند از سطح مقطع یک سیم عبور نماید. برای این که بتوان جریان الکتریکی را اندازه گرفت از دستگاهی با نام آمپرسنج استفاده می شود.

تعریف ولتاژ و جریان در بار الکتریکی

ولتاژ: به عنوان تفاوت در بار الکتریکی شناخته می شود که در دو نقطه ایجاد شده است. در حقیقت ولتاژ به عنوان یک نیرو یا انرژی الکتریکی شناخته می شود که جریان الکتریکی را در یک سیم یا مدار به وجود می آورد. در نتیجه میزان اختلاف پتانسیل الکتریکی که بین دو نقطه به وجود می آید به صورت ولتاژ معرفی می شود. برای اندازه گیری ولتاژ از واحدی به نام ولت استفاده می شود. به عبارت دیگر می توان گفت ولتاژ به سرعت حرکت الکتریسیته گفته می شود یا مقدار فشاری که برای حرکت الکترون ها به آن ها وارد می شود نیز شناخته می شود.

جریان: به عنوان بررسی حرکت الکترون ها در یک مسیر مشخص تعریف می شود که به عنوان مثال این مسیر می تواند بررسی حرکت الکترون در یک سیم باشد. در واقع زمانی که جریان از یک سیم عبور می کند الکترون ها به صورت جدا شده از آخرین لایه ظرفیت اتم خود هستند و می تو.انند در مسیر سیم به صورت یک  جریان حرکت داشته باشند. آمپر واحد جریان الکتریکی است. جریان الکتریکی دارای رابطه ای مستقیم با بار الکتریکی می باشد. در رابطه بین جریان الکتریکی و ولتاژ می توان گفت که این دو با یکدیگر دارای رابطه ای مستقیم هستند.

برای گذراندن دوره آموزش تعمیرات برد الکترونیکی در تهران لازم است که با مفاهیم مختلف از بار الکتریکی و واحد های مربوط به هر کدام آشنایی مختصری داشته باشید. در این صورت می توان این دوره ها را با موفقیت طی کرد و به صورت تخصصی با انواع برد الکترونیکی و کارکرد آنها آشنا شد.

2019-05-28T11:39:13+04:30