ارائه مدرک معتبر

ارائه مدرک نتایج دوره تحت استاندارد های فنی و حرفه ای و ارائه گواهی نامه پایان دوره تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

ارائه مدرک معتبر

ارائه مدرک نتایج دوره تحت استاندارد های فنی و حرفه ای و ارائه گواهی نامه پایان دوره تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

باز آموزی رایگان

مدیریت آموزشگاه متعهد می شود در صورت عدم یادگیری شما از هر دوره به صورت رایگان مجددا برگزار می شود

باز آموزی رایگان

مدیریت آموزشگاه متعهد می شود در صورت عدم یادگیری شما از هر دوره به صورت رایگان مجددا برگزار می شود

ارائه کارت پشتیبانی

اهدای کارت عضویت در انجمن پشتیبان فنی برای کار آموزان آموزشگاه و پشتیبانی نا محدود کار آموزان پس از اتمام دوره.

ارائه کارت پشتیبانی

اهدای کارت عضویت در انجمن پشتیبان فنی برای کار آموزان آموزشگاه و پشتیبانی نا محدود کار آموزان پس از اتمام دوره.

دوره نامحدود

تمامی دوره ها تا زمان یادگیری کامل کارآموزان برقرار است معیار رضایت مندی از دوره، فقط شخص شرکت کننده می باشد

دوره نامحدود

تمامی دوره ها تا زمان یادگیری کامل کارآموزان برقرار است معیار رضایت مندی از دوره، فقط شخص شرکت کننده می باشد.

آموزش طراحی تابلو برق 2017-09-17T20:17:23+00:00

آموزش طراحی تابلو برق

آموزش طراحی تابلو برق یکی از نیاز های هر مجموعه عظیم از کارخانه جات و کارگاه های صنعتی و مجتمع های بزرگ و … است. گستردگی کاربرد طراحی تابلو برق این زمینه را به یکی از محبوب ترین دوره های کارشناسان امر مهندسی برق قدرت تبدیل کرده است. در این دوره هنرجویان ابتدا با شماتیک های قطعات موجود در نقشه های عملی آشنا می شوند. سپس به طراحی مدارات فرمان پرداخته می شود سپس نحوه ی پیاده سازی طراحی انجام شده را آموزش خواهند دید. پس از گذراندن این دوره هنرجویان می توانند انواع تابلو برق ها را راه اندازی نمایند.

آموزش طراحی تابلو برق

آموزش طراحی تابلو برق

 • آگاهی از ابزار و تجهیزات کارگاه برای راحتی در دوره آموزش طراحی تابلو برق
 • آگاهی از مارک های مختلف تجهیزات و نحوه تهیه مدارک لیست اجناس
 • تعلیم طراحی و تست مدارات فرمان فیدرهای موتوری مستقیم فشار ضعیف
 • تعلیم طراحی و تست مدارات فرمان فیدرهای موتوری فشار ضعیف چپ گرد و راست گرد
 • تعلیم طراحی و تست مدارات فرمان فیدرهای موتوری فشار ضعیف ستاره مثلث
 • تعلیم طراحی و تست مدارات فرمان فیدرهای موتوری فشار ضعیف دالاندر
 • تعلیم طراحی و تست مدارات فرمان فیدرهای موتوری فشار ضعیف به کمک راه انداز نرم
 • تعلیم طراحی و تست مدارات فرمان فیدرهای موتوری فشار ضعیف به کمک کنترل سرعت
 • تعلیم طراحی و تست مدارات فرمان فیدرهای کنترل شده توسط فتوسل
 • تعلیم طراحی و تست مدارات قدرت و فرمان فیدرهای موتوری فشار متوسط کنتاکتوری
 • تعلیم طراحی و تست مدارات قدرت و فرمان فیدرهای فشار متوسط
 • تعلیم طراحی و تست مدارات قدرت و فرمان فیدرهای خروجی جریان زیاد تابلوهای فشار ضعیف
 • تعلیم طراحی و تست مدارات قدرت و فرمان فیدرهای ورودی و کوپلر تابلوهای فشار ضعیف
 • محاسبات و انتخاب مربوط به شینه تابلوهای برق
 • محاسبه شینه زمین و نول تابلوهای برق
 •  محاسبات تفضیلی توان مصارف کمکی برای سایزینگ باتری شارژر
 • محاسبات حرارت ایجاد شده توسط تابلو برای سایزینگ سیستم برودتی
 • تعلیم  طراحی و تست مدارات فرمان فیدرهای ورودی و باس کوپلر بدون سنکرون
 • تعلیم طراحی و تست مدارات فرمان فیدرهای ورودی و باس کوپلر با سنکرون
 • تعلیم طراحی و تست تابلوهای اینترپوزینگ
 • تعلیم طراحی و تست تابلوهای  RTU
 • تعلیم نحوه هماهنگی بین فیدرهای بالا دست و پایین دست
 • قدرت فشار متوسط و ضعیف وصل کلید ورودی به وسیله یک کلید
 • تعلیم عملکرد فشار متوسط و ضعیف (Incoming)  قطع کلید قدرت به وسیله یک کلید
 • تعلیم عملکرد فشار متوسط و ضعیف (Coupler)  قطع کلید قدرت به وسیله یک کلید
 • تعلیم عملکرد فشار متوسط وضعیف (Coupler)  وصل کلید قدرت به وسیله یک کلید
 • تعلیم با سیستم توزیع منابع کمکی ACو DC و انواع سیستم های مذکور و حفاظت
 • طراحی تابلوهای جریان مستقیم و نحوه انتخاب تجهیزات مناسب
 • اتصال کوتاه و اثرات آن در مورد تابلوهای برق
 • آگاهی از بحث کاهش جریان اتصال کوتاه توسط خاصیت محدود کنندگی جریان کلیدها
 • آگاهی از تهیه مدارک تک خطی . مدارات تیپ کنترل – مدارات قدرت – جدول سیم بندی و …

پروژه جامع طراحی تابلوی برق

 •  طراحی تابلو برق کارخانه بتن
 •  شبیه سازی طراحی تابلو مارشال کارخانه جات
 •  طراحی تابلو برق بالابرها
 •  شبیه سازی تابلو برق های بسته بندی
 •  شبیه سازی تابلو برق کارخانه آسیاب
[insert_php] include_once(‘description.php’);
get_similar(64);
[/insert_php]